Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

fizicka aktivnostFizička aktivnost
• omogućava bolju iskorišćenost glukoze i time smanjuje potrebu za insulinom,
• poboljšava krvotok,
• omogućava da se dostigne i održava željena telesna masa,
• smanjuje stres i napetost.

Fizička aktivnost  mora da bude redovna i prilagođena starosti i mogućnostima pojedinca. Preporučuje se da traje bar pola sata dnevno u vidu šetnji, plivanja, vožnje bicikla. Povremeni veći napori se ne preporučuju, jer mogu izazvati velike oscilacije sadržaja glukoze u krvi. U tom slučaju više puta proveriti sadržaj glukoze u krvi i ukoliko je vrednost niska, preduzeti potrebne mere, npr. uzeti vanredan obrok.

Dijeta i fizička aktivnost  su sastavni i nezamenljivi deo lečenja šećerne bolesti, bez obzira da li se koriste lekovi (tablete i/ili insulin) ili ne.

Akcija "Želim..."