Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Dijabetes tip 1

Dijabetes tip 1 nastaje usled visokoselektivnog razaranja beta ćelija pankreasa koje luče insulin i omogućavaju normalan metabolizam šećera. Uzrok verovatno leži u pokretanju autoimunog sistema. Razlog nije poznat i trenutno se najviše pominju genetska osnova, faktori okoline (virusne infekcije, ishrana...) i stres.
U delu "saveti - dijabetes tip 1" na sažet način izloženi su osnovni principi tzv. konvencionalne terapije insulinom kod dece i mladih osoba s dijabetes melitusom tip 1.
dijabetesTip1

"Saveti - dijabetes tip 1" treba da posluži kao podsetnik za decu i roditelje koji su u potpunosti prošli i savladali program edukacije o svim principima terapije insulin-zavisnog dijabetesa tokom prvog boravka u bolnici, odnosno na specijalnom odeljenju za edukaciju, kao i tokom redovnih ambulantnih pregleda.

Dobro je poznato da se uspešna glikemijska kontrola može ostvariti samo uz poštovanje celokupnog terapijskog postupka koji obuhvata i odgovarajuću ishranu, redovnu fizičku aktivnost i svakodnevno praćenje koncentracija glukoze u krvi. Stoga je potrebno da u cilju adekvatnog sprovođenja svih neophodnih principa terapije roditelji koriste već stečena znanja i postojeću literaturu.

Akcija "Želim..."