Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze

Dijagnoza tipa 2 dijabetesa se postavlja ako se uz tipične simptome za dijabetes  utvrdi:
  • glikemija našte veća od 7 mmol/L ili ako je
  • u bilo kom slučajnom uzorku glikemija veća od 11,1 mmol/L ili
  • u 2h OGTT-a veća od 11,1 mmol/L.

Za skrining tipa 2 dijabetesa predlaže se određivanje glikemija našte u svih osoba starijih od 45 godina i to svake tri godine.

Kod asimptomatskih osoba iz rizičnih grupa skrining se vrši i u mlađim godinama.

Akcija "Želim..."