Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Za razliku od njih, deca sa loše kontrolisanim dijabetesom imaju oslabljen imunitet i povećanu sklonost ka različitim infekcijama.
Svaka bolest može da poremeti kontrolu dijabetesa. Stoga je veoma važno da se poznaju osnovna pravila koja treba da se poštuju u slučaju oboljenja koja su uopšte uzev česta u dečijem uzrastu.

lecenje dijabetes melitusa

Ključne preporuke

• Svaka bolest (što je najčešće infekcija) mora da se leči na odgovarajući način, najčešće isto kao i kod deteta koje nema dijabetes. Zato dete treba obavezno da se odvede na pregled kod pedijatra u Dom zdravlja.
• Bolest može da dovede kako do pada, tako i do porasta nivoa šećera u krvi. Infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom (na primer prehlada, grip, upala uha, infekcije mokraćnih puteva, upala pluća) najčešće prouzrokuju porast koncentracije šećera u krvi. S druge strane, oboljenja koja se manifestuju mukom, prolivom i povraćanjem prouzrokuju pad šećera u krvi.
• Zbog mogućih poremećaja u kontroli dijabetesa, koncentracija šećera u krvi (glikemija) treba da se meri mnogo češće nego inače, a na početku bolesti na svaka dva do tri sata.
• Akutna bolest može da prouzrokuje ketonuriju (pojava ketona u mokraći) ili čak ketoacidozu.

Ketoni u mokraći treba da se prate redovno. Pojava ketonurije znači da se kontrola dijabetesa poremetila i ona može biti udružena sa niskim, normalnim ili visokim nivoom šećera u krvi. Umerena ili izražena ketonurija je signal za hitno reagovanje. Najčešća greška koju roditelji prave tokom perioda bolesti je upravo zaboravljanje redovnog određivanja ketona u mokraći!
• Ne izostavljajte redovne injekcije insulina. Često su potrebne i dodatne količine insulina. Ako su koncentracije šećera u krvi niske, potreba za insulinom može biti smanjena, ali je insulin uvek neophodan. Jedino uz njegovu primenu može da se prekine stvaranje ketona. Vidite tabelu za izračunavanje doze insulina. Ako ste u dilemi, pozovite telefonom odeljenje bolnice u kojoj se Vaše dete leči.
• U slučaju izražene hiperglikemije i ketonurije najbolje je da dete dobija regularni insulin (četiri ili više puta dnevno), a da se prva naredna doza izofan insulina izostavi.
• Važno je da kod kuće uvek imate dovoljnu količinu insulina  kratkog dejstva zato što u toku bolesti često nastaje potreba za dodatnim količinama ovog insulina.

U dnevnik samokontrole upisujte sve tegobe deteta, doze insulina i rezultate testova (nivo šećera u krvi i mokraći i aceton u mokraći), kao i vrstu hrane koju dete uzima. To će Vam biti od velike pomoći kada se ponovo nađete u sličnoj situaciji.Zovite telefonom za savet ili dovedite dete u bolnicu u slučaju da je:
• Povraćanje često i obilno
• Koncentracija šećera u krvi stalno ispod 4 mmol/L
• Koncentracija šećera u krvi stalno iznad 15 mmol/L i pored davanja dodatnih količina insulina
• Ketonurija prisutna i pored davanja dodatnih količina insulina
• Opšte stanje deteta u pogoršanju ili se dete čudno ponaša
• Uzrok tegoba koje dete ima nejasan
• Jak ili neobičan bol u trbuhu
• Dete je malo (ima 3 ili manje godina) ili ima bolest pored dijabetesa
• Vaša zabrinutost ili strah vrlo veliki i ne znate šta treba da radite

Tabela za izračunavanje doze insulina

 

Ako je glikemija:

 

Ketoni u urinu su:

 

Učinite sledeće:

 

15 mmol/L ili manja

 

Negativni

· Nemojte davati dodatnu količinu insulina.

· Proverite glikemiju i ketone u mokraći ponovo za 2 sata.

 

Viša od 15 mmol/L

 

Negativni, u tragu ili umereno pozitivni

· Preduzmite prvi korak u povećanju doze insulina (pogledajte ispod).

· Proverite glikemiju i ketone u mokraći ponovo za 2 sata.

 

Viša od 15 mmol/L

 

Umereni ili veoma pozitivni

· Preduzmite drugi korak u povećanju doze insulina (pogledajte ispod).

· Proverite glikemiju i ketone u mokraći ponovo za 2 sata.

 

4 mmol/L ili manja

 

Negativni, u tragu ili mali

· Dajte slatke napitke i zovite za savet u vezi doze insulina.

 

4 mmol/L ili manja

 

Umereni ili veliki

· Da jte slatke napitke i zovite za savet u vezi doze insulina.

· Vanredne količine insulina su neophodne da bi se ketonurija izgubila, ali je prijem u bolnicu neophodan ako dete ne podnosi tečnost (odbija ili povraća).

 

Ukupna dnevna doza insulina

Dodatna doza insulina kratkog dejstva

 

Prvi korak

Drugi korak

Do 10 jedinica

1 jedinica

2 jedinice

11 – 20 jedinica

2 jedinice

4 jedinice

21 – 30 jedinica

3 jedinice

6 jedinica

31 – 40 jedinica

4 jedinice

8 jedinica

Više od 40 jedinica

5 jedinica

10 jedinica

Akcija "Želim..."