Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

OsnovnaPravilaPromeneDozeInsulinaPrilikom promena doza insulina treba voditi računa o sledećem:

• Da dete tog dana sve obroke uzme u uobičajeno doba dana i ne uzima vanredne obroke.
• Da se u jednom danu ne vrši promena više od jedne doze insulina.
• Da doza insulina treba da se promeni tek onda kada se tokom dva do tri uzastopna dana u isto doba dana registruje niska ili visoka koncentracija glukoze u krvi!
• Da dete tog dana ne dobija vanredne injekcije insulina.
• Da se ne prave velike promene u dozama insulina. Doze koje su manje od 10 jedinica menjaju se za 1/2 – 1 jedinice, a one koje su veće od 10 jedinica za najviše 2 jedinice.

Uspešnost glikemijske kontrole

Optimalna

Suboptimalna

Povezana s visokim rizikom od komplikacija

 Glikemija našte ili pre obroka (mmol/l)

4,0 - 7,0

> 8,0

> 9,0

 Glikemija 1,5 sat posle obroka (mmol/l)

5,0 - 11,0*

11,1 – 14,0

> 14,0

 Glikemija tokom noći (mmol/l)

3,6 - 9,0

< 3,6 ili > 9,0

< 3,0 ili > 11,0

 Hemoglobin A1c (%)

< 7,6

7,6 – 9,0

> 9,

Legenda: > = veće od, <= manje od, *Kod adolescenata se može primeniti i stroži kriterijum koji iznosi 9 mmol/l.

Akcija "Želim..."