Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

• informišite se o svim mogućnostima lečenja;
• redovno vršite samokontrolu;
reminder• redovno obilazite lekara i postavljajte mu što više pitanja;
• svakih 3-4 meseca obiđite dijabetologa;
• svaki put neka Vam provere nivo šećera u krvi, urin, glikozilirani hemoglobin(HbA1c), merenje iz Vašeg dnevnika samokontrole;
• jednom godišnje treba da Vam pregledaju očno dno, organizuju opšti
internistički pregled, izmere sadržaj masti u krvi i ocene funkciju bubrega.

Posebno treba da Vam pregledaju stopala;
• jednom godišnje pohađajte kurs o Vašoj bolesti ako za to postoje mogućnosti;
• uvek držite pri sebi šećer;
• sa sobom nosite karticu osobe obolele od dijabetesa;
• kada se pojave neprijatnosti i neobične situacije, posavetujte se sa svojim
lekarom;
• prestanite sa pušenjem;
• redovno se bavite propisanom fizičkom aktivnošću.

Akcija "Želim..."