Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

PutovanjaOdmor bi trebalo unapred planirati i dobro se pripremiti.
O tome se treba uvek posavetovati sa lekarom koji će obolelog podučiti kako da prilagodi lečenje novoj sredini i okolnostima.

Na put treba poneti:

• sve lekove,

• insulin i injekcijski pribor,

• hranu i kocke šećera.

U toku putovanja su potrebna česta zaustavljanja radi odmora i planiranih obroka.
U slučaju putovanja avionom, insulin se uvek nosi u ručnom prtljagu koji ide sa pacijentom u kabinu aviona.

Akcija "Želim..."