Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Bar - Prvi put u Crnoj Gori održaće se edukativni kamp za dijabetičare od 10. do 15. novembra, u Baru, u okviru obilježavanja svjetskog dana borbe protiv dijabetesa - 14. novembra. U organizaciji NVO "Plavi krug" iz Bara, uz podršku sponzora iz lučkog grada, za 20 -tak dijabetičara iz Crne Gore i zemalja okruženja, obezbjeđen je besplatan petodnevni smještaj na bazi punog pansiona u hotelu "Sidro" gdje će učesnici kampa imati edukativna predavanja koja će realizovati ljekari specijalisti, psiholozi. Kroz svakodnevne radionice učesnici, osobe preko 18 godina, će moći da razmjene iskustva, dobiju korisne savjete o lakšem savladavanju bolesti, o zdravom načinu ishrane, neophodnoj fizičkoj aktivnosti, samokontroli... 

carrousel-giveaway 1- Organizacija Plavi krug( Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Bar) već treću godinu zaredom na nivou Crne Gore obilježava 15.novembar po ugledu na zemlje u okruženju. Bar započinje akciju domaćina i omogućiće boravak u edukativnom kampu za 10 osoba iz CG i 10 - tak iz zemalja u okruženju, takođe, i njihov besplatan prevoz. Želja nam je da na ovaj način podstaknemo uspješnu borbu protiv dijabetesa u cilju očuvanja zdravlja i kvalitetnijeg življenja s ovom bolešću. Zamisao je da u edukativnom kampu, gostima-pacijentima prevashodno mladima koji su na intezivnoj inzulinskoj terapiji, kao i svim zainteresovanim slušaocima damo korisne i pravovremene informacije za različite situacije u kojima se mogu naći, ili se nalaze, pri tom ne zapostavljajući svoju bolest, kaže osnivač NVO "Plavi krug" dr Valentina Kalinić, endokrinolog. Prema riječima dr Kalinić, u edukativnom kampu biće gosti i pacijenti koji decenijama imaju dijabetes te će oni svojim primjerima potvrditi kako se sa šećernom bolesti može kvalitetno živjeti bez komplikacija.
-Edukativni kamp je otvorenog tipa za sve dijabetičare koji žele da slušaju predavanja jer je dvije trećine rada na liječenju dijabetesa upravo na pacijentu koji primjenjuje terapiju i preporuke, a trećina na ljekaru, kaže dr Valentina koja poziva dijabetičare da se detaljnije informišu na sajtu- www.dijabetes.me ili na tel. 068 003 839.
Takođe, tokom trajanja edukativnog kampa dijabetičari će imati mogućnost da se konsultuju sa ljekarima Savetovališta za dijabetes Doma zdravlja Bar. Takođe, tokom trajanja edukativnog kampa biće realizivane zabavne, sportske aktivnosti i turistički obilasci kulturno - istorijskih znamenitosti barske opštine.

Edukativni kamp u Baru dobio je podršku Nacionalne komisije za dijabetes.


B.Boljanović

Akcija "Želim..."