Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

 Bar – Edukativni kapm za dijabetičare održaće se u Baru, od 5. do 10. oktobra, a okupiće oko 20 tak učesnika iz Crne Gore i zemalja okruženja, kojima je obezbjeđen besplatan smještaj i petodnevna edukacija kroz svakodnevne radionice. 

- Cilj nam je da na ovaj način podstaknemo uspješnu borbu protiv dijabetesa u cilju očuvanja zdravlja i kvalitetnijeg življenja s ovom bolešću. Pozivamo  dijabetičare, prevashodno mlade sa dijabetom tip 1, preko 18 godina, koji su na intenzivnoj inzulinskoj terapiji, da se prijave za učešće u Kampu, kazala je osnivač NVO "Plavi krug" Bar dr Valentina Kalinić, endokrinolog. Kampa će se realizovati u hotelu “Sidro”, a učesnicima je objezbjeđen smještaj na bazi punog pansiona. Broj učesnika je ograničen na 20 osoba, ali radionice su otvorenog tipa tako da ih mogu pratiti svi zainteresovani dijabetičari kao i članovi njihovih porodica.

Dijabetičari koji su zaintersovani da učestvuju u radu Kampa mogu se javiti svojim endokrinolozima koji će kontaktirati NVO Plavi krug Bar. 
-Edukativna predavanja će realizovati ljekari specijalisti - endokrinolozi, specijalisti higijeni, nefrolozi, psiholozi, profesori fizičke kulture. Kroz svakodnevne radionice učesnici će moći da razjmene iskustva, dobiju korisne savjete o lakšem savladavanju bolesti, o zdravom načinu ishrane, neophodnoj fizičkoj aktivnosti, samokontroli..., kazala je dr Kalinić. Prema riječima dr Kalinić, u edukativnom kampu biće gosti i pacijenti koji decenijama imaju dijabetes te će oni svojim primjerima potvrditi kako se sa šećernom bolesti može kvalitetno živjeti bez komplikacija.
Tokom trajanja edukativnog Kampa dijabetičari će imati mogućnost da se konsultuju sa ljekarima Savjetovališta za dijabetes Doma zdravlja Bar.
Takođe, tokom trajanja edukativnog kampa biće realizivane zabavne, sportske aktivnosti i turistički obilasci kulturno - istorijskih znamenitosti barske opštine.
Prvi kamp za dijabetičare u Crnoj Gori održan je prošle godine u Baru, u organizaciji NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti- Plavi krug Bar, u okviru obilježavanja svjetskog dana borbe protiv dijabetesa - 14.novembra.
Održavanje 2. Kampa za dijabetičare omogućili su sponzori iz lučkog grada i farmaceutske kuće. Edukativni kamp u Baru dobio ima podrškuNacionalne komisije za dijabetes.


Biljana Dabić

drugi-edukativni-kamp-bilbord-OK

Akcija "Želim..."