Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

O udruženju

Formirano Društvo za borbu protiv šećerne bolesti ima već 60 članova. Čine ga dijabetičari i ljekari koji su u neposrednom kontaktu sa pacijentima oboljelim od ove bolesti. Predsednik Društva, dr Valentina Kalinić, apeluje na sve oboljele od dijabetesa, kao i na članove njihovih porodica da se učlane u Društvo.

Akcija "Želim..."