Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Uspešnost glikemijske kontrole

Optimalna

Suboptimalna

Povezana s visokim rizikom od komplikacija

Glikemija našte ili pre obroka (mmol/l)

4,0 - 7,0

> 8,0

> 9,0

Glikemija 1,5 sat posle obroka (mmol/l)

5,0 - 11,0*

11,1 – 14,0

> 14,0

Glikemija tokom noći (mmol/l)

3,6 - 9,0

< 3,6 ili > 9,0

< 3,0 ili > 11,0

Hemoglobin A1c (%)

< 7,6

7,6 – 9,0

> 9,0

Neophodni pokazatelji dobre kontrole su: odsustvo simptoma visokog šećera u krvi (obilno pijenje tečnosti, obilno i često mokrenje, noćno mokrenje, nedovoljno napredovanje ili gubitak u težini) uz trajno negativan šećer u urinu kao i odsustvo čestih i teških hipoglikemijskih kriza. Ipak, kod brojne dece i mladih sa dobrom glikemijskom kontrolom javljaju se blage hipoglikemije, ali sa niskom učestalošću.

Praćenje koncentracije glukoze u urinu

Praćenje izlučivanja glukoze urinom nije dovoljno za postizanje dobre regulacije šećera u krvi. Ipak, nalaz pozitivnog šećera u urinu pokazuje u kom delu urina je glukoza u krvi bila visoka (iznad "bubrežnog praga" za glukozu) što u narednim danima treba da se proveri i merenjem nivoa glukoze u krvi

Merenje koncentracije šećera u prvom jutarnjem urinu se preporučuje za svu decu jer se time otkriva porast šećera u krvi tokom noći.

 

Akcija "Želim..."