Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

secerna-bolest-i-druge-bolestiOva oboljenja su dodatni stres za organizam i dovode do lučenja hormona koji deluju suprotno insulinu i povećavaju sadržaj šećera u krvi. U ovim situacijama može doći do gubitka apetita a samim tim i smanjenja doza insulina i tableta. To je pogrešna odluka pošto pomenuti hormoni povećavaju sadržaj glukoze u krvi, bez obzira da li se osoba sa dijabetesom hrani normalno ili ne. Zato se obolelima od šećerne bolesti koji imaju udruženu bolest, a leče se insulinom, povećava doza, dok se pacijenti lečeni tabletama privremeno leče insulinom. Tokom udružene bolesti, od velike koristi za obolelog je poznavanje i sprovođenje samokontrole.

Akcija "Želim..."